PDIMEX JSC Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở - Lần I Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ năm - 20/04/2023 04:22
Ngày 14/04/2023, tại văn phòng 438 Nguyễn Tất Thành , Phường 18 , Quận 4 , Công đoàn Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Hàng hải và Xuất Nhập Khẩu Phương Đông đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
PDIMEX JSC Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở - Lần I Nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tham dự Đại hội có :

I. Đại diện Công đoàn cấp trên

- Ông Phạm Văn Hải - Phó chủ tịch  Công đoàn Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam
- Bà Mai Thị Thu Vân
- Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty HH VN , Chủ tịch Công đoàn
   Công ty CP Vận tài và thuê tàu biển Việt Nam.

2-- Đại diện các Công Đoàn bạn
:
    + Đại diện BCH Công đoàn Công ty CP Container Phía Nam
    +
Đại diện BCH Công Đoàn Công ty CP Đại Lý Hàng Hải Việt Nam (VOSA Corporation)
    +
Đại diện BCH Công Đoàn Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI

3- Phía Ban lãnh đạo & Đại biểu Công Đoàn viên  gồm có :
 - Ông Nguyễn Thanh Hạnh – Bí Thư Chi Bộ - Chủ Tịch HĐQT – Kiêm  Giám Đốc Công ty
  - Cùng toàn thể các đại biểu là CBCNV Công ty Pdimex JSC.

4- Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại Hội gồm có :
    A. Đoàn Chủ Tịch :
      - Ông Ngô Thế Khang – Chủ tịch BCH Công đoàn – Chủ toạ
      - Ông Nguyễn Văn Chính – UV BCH Công đoàn - Thành viên
     -  Bà Phạm Thu Thảo – UV BCH Công đoàn – Thành viên
    B. Thư ký Đại hội  :
     - Bà Nguyễn Phương Vĩnh  Hải

Tại Đại hội , các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Pdimex JSC hiện có tổng số công đoàn viên là 23 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua (  2018 – 2023)  , trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ cán bộ và người lao động của Công ty đã có sự thay đổi biến động về số lượng (năm 2018 là 48 Công đoàn viên đến năm 2023 còn 23 Công đoàn viên). Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Pdimex đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CBCNV, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Công đoàn Pdimex thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với CBCNV, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.
 Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong CBCNV, người lao động nhìn chung còn chưa sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục phục vụ theo từng giai đoạn biến động của xã hội, biến động của Công ty ; Hoạt động Công đoàn pdimex  chưa có nhiều sáng tạo, để thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ hoạt động Công Đoàn trong nhiệm kỳ mới 2023-2028.
Đồng chí Phạm Văn Hải  - Phó Chủ Tịch Công Đoàn TCT HH VN đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 với những thành tích đạt được vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Pdimex đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội NK 2018-2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị Công đoàn Pdimex tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát và thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị ; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....
 Đồng chí Mai thị Thu Vân – Uỷ viên BCH Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam
phát biểu:
      -  Công tác chuẩn bị Đại hội của Công đoàn Công ty Pdimex rất chỉnh chu, chu đáo. Các đồng chí đã chính thức trở thành Công đoàn anh em với Công đoàn Vitranschart Jsc.

- Suốt Nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Vitranschart là Công đoàn cấp trên có đóng góp nhất định trong công tác phong trào của Công đoàn Pdimex. Đề nghị các Đ/c bổ sung thêm phần khen thưởng của Công đoàn trong nhiệm kỳ. Trong NK Công đoàn Pdimex đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động phong trào do Công đoàn Vitranschart phát động. Mọi chế độ chính sách cho NLĐ được các Đ/c thực hiện tốt trong nhiệm kỳ.
- Các nội dung còn thiếu sót:
+ Về nữ công: do Công đoàn Pdimex là Công đoàn thành viên nên không có Ban nữ công mà chỉ có tổ nữ công trong NK 2018-2023.
+ Chưa nêu được đặc điểm tình hình trực thuộc Công đoàn Vitranschart suốt nhiệm kỳ 2018-2023. Vì trong nhiệm kỳ cũ sẽ có những dấu ấn riêng của Vitranschart trong các hoạt động Công đoàn, từ đó trong NK mới các Đ/c sẽ xây dựng được những phong trào riêng cho Công đoàn mình hoặc phối hợp với phong trào Công đoàn của Vitranschart.
+ Về chỉ tiêu nhiệm vụ phải phân biệt nhóm chỉ tiêu thuộc về Công đoàn và nhóm chỉ tiêu thuộc về Chính quyền để thực hiện. Hết sức cảm ơn Đ/c Giám đốc đã luôn đồng hành và ủng hộ Công đoàn trong NK cũ và tiếp tục đồng hành cùng BCH trong NK mới.
- Trong nhiệm kỳ mới các Đ/c sẽ ban hành Quy chế tài chính riêng để hoạt động. Phát huy, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội Công đoàn đề ra. Hoàn thành mục tiêu Đổi mới, Đoàn kết, Dân chủ, Thắng lợi.
Thay mặt Chi ủy Chi Bộ, Bí thư Nguyễn Thanh Hạnh kiêm Giám đốc Công ty nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Công ty thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Pdimex cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Ban điều hành Công ty giao phó.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Pdimex lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam như sau:
            A-  BCH Công Đoàn NK  2023-2028 trúng cử gồm 3  đồng chí : 
  1. Đ/c Ngô Thế Khang – Chủ tịch BCH Công đoàn NK 2023-2028
  2. Đ/c Phạm Thế Bảo – Uỷ viên BCH - Phó Chủ tịch
  3. Đ/c Nguyễn Phương Vĩnh Hải – Uỷ viên BCH
B- Đại biểu tham dự Đại hội cấp trên: Đ/c Ngô Thế Khang
Thay mặt BTV Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Đ/c Phạm Văn Hải đã trao giấy khen “Tập thể xuất sắc” và 2 giấy khen “Cá nhân xuất sắc” tại Đại hội.
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày .

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội: (NHẤN VÀO ĐÂY XEM TẤT CẢ HÌNH ẢNH)


20230414_081749
Nghi thức chào cờ , hát Quốc ca , Công đoàn ca

20230414_081854
Ông Phạm Thái Bình thay mặt BTC tuyên bố lí do , giới thiệu đại biểu dự Đại hội

20230414_082400
Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn tại Đại hội

20230414_083904
Ông Ngô Thế Khang khai mạc đại hội, thông qua các văn kiện gồm Báo cáo kết quả hoạt động của BCH Công đoàn NK 2018-2023 và Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của NK 2023-2028

20230414_084210
Bà Phạm Thu Thảo thông qua Quy chế làm việc , chương trình làm việc , báo cáo tình hình đoàn viên tham dự tại Đại hội

20230414_091001
20230414_090919
Các đại biểu tham gia ý kiếm tham luận tại Đại hội

20230414_091431
Ông Nguyễn Thanh Hạnh – Bí thư Chi bộ kiêm Giám đốc Cty tham gia ý kiến tại Đại hội

20230414_094230
Ông Phạm Văn Hải – Phó CT Công đoàn Tổng Cty Hàng Hải VN phát biểu ý kiến tại Đại hội

20230414_093029
Bà Mai Thị Thu Vân – UV BCH Công đoàn Tổng Cty – Chủ tịch Công đoàn Vận tải và Thuê tàu biển VN phát biểu ý kiến tại Đại hội

20230414_104558
Ông Phạm Văn Hải trao Giấy khen Tập thể và Cá nhân xuất sắc tại Đại hội

20230414_102155.mp4_snapshot_00.15.887
20230414_102155.mp4_snapshot_00.33.775
20230414_102155.mp4_snapshot_00.47.257
20230414_102155.mp4_snapshot_00.54.890
20230414_102401.mp4_snapshot_00.01.553
20230414_102155.mp4_snapshot_00.01.797
Các đại biểu tiến hành bầu cử , bầu BCH Nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội

20230414_105335
Ban chấp hành Công đoàn Pdimex NK 2023-2028 ra mắt Đại hội
20230414_105843
Bà Nguyễn Phương Vĩnh Hải – Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

20230414_105425
Đại biểu Công đoàn các đơn vị bạn đến dự tại Đại hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây