KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CTY PDIMEX JSC

Thứ ba - 26/04/2022 02:25
Ngày 25 tháng 4 năm 2022, lúc 8h00 tại Văn phòng 438 Nguyễn Tất Thành Quận 4 TPHCM đã diễn ra Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 do Công ty Pdimex JSC tổ chức
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CTY PDIMEX JSC
Đại Hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết là 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư Ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông của Đại Hội:

Chủ Tịch Đoàn:

1. Ông Nguyễn Thanh Hạnh             - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Cty
2. Ông Trần Thanh Hải                      - Thành viên HĐQT/Phó giám đốc Cty
3. Bà Đoàn Thị Thu Hòa                    - Thành viên HĐQT                 
       

​Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Phương Vĩnh Hải     - Trưởng P.TCHC

​Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Phạm Thế Bảo                     - Trưởng phòng CNTT       - Trưởng Ban
2. Cô Nguyễn Hoài Bảo My            - Kế toán trưởng                - Thành viên


Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại Hội, cụ thể như sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
                 Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Hạnh Chủ tịch HĐQT
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
                 Người trình bày: Ông Ngô Thế Khang  Thành viên BKS
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
                 Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Hạnh – Giám đốc
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán
Người trình bày: Ông Trần Thanh Hải
Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021
Người trình bày: Ông Trần Thanh Hải
Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Người trình bày: Ông Trần Thanh Hải
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thu Hòa
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thu Hòa
Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thu Hòa
Nội dung 10: Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025
Người trình bày: Ông Trần Thanh Hải
Nội dung 11: Tờ trình Bẩu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
Người trình bày: Ông Trần Thanh Hải


Tại kỳ Đại hội lần này cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS gồm có:
 
Họ và tên Vị trí ứng cử Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN PHƯƠNG VĨNH HẢI TV HĐQT 100%
BAN KIỂM SOÁT
LÊ MINH GIÁP TV BKS 99,0179%
NGUYỄN VĂN CHÍNH  TV BKS 98,6346%

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty đã được tổ chức thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Nghị quyết Đại hội - (Nhấn để xem)

Biên bản Đại hội - (Nhấn để xem)


HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI - NHẤN VÀO ĐỂ XEM TẤT CẢ HÌNH ẢNH

20220425_0816322
Ông Phạm Thái Bình - TM Ban tổ chức tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu

20210528_083625
Ông Phạm Thế Bảo - TM Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội

20220425_0819282
Ông Nguyễn Thanh Hạnh - Chủ tịch HĐQT là chủ toạ Đại hội lên giới thiệu nhân sự Đại hội , quy chế làm việc, quy chế bầu cử bổ sung và chương trình Đại hội

20220425_0824182
Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn cùng các Cổ đông tại Đại hội

20220425_0824402
Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ Cty thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

20220425_0841382.
Ông Nguyễn Thanh Hạnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, báo cáo Kết quả SXKD 2021 và KH SXKD 2022

20220425_0910312
Ông Ngô Thế Khang - Thành viên BKS báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

20220425_1000592
Bà Đoàn Thị Thu Hoà - Thành viên HĐQT báo cáo Chi trả thù lao HĐQT&BKS năm 2021 và KH năm 2022

20220425_1132482
Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

20220425_1010122
20220425_1023132
Các Cổ đông phát biển ý kiến trao đổi các vấn đề tại Đại hội

20220425_1120482
Bà Nguyễn Phương Vĩnh Hải - Thư ký tiến hành thông qua Biên bản Đại hội

20220425_1134182
Thành viên HĐQT và BKS sau khi được Đại hội bầu cử bổ sung gồm có:
+ Bà Nguyễn Phương Vĩnh Hải - Thành viên HĐQT (Thứ 2 từ phải sang)
+ Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên BKS (đầu tiên bên trái)
+ Ông Lê Minh Giáp - Thành viên BKS (Đang công tác tại VP đại diện Pdimex Hải Phòng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây